Back

FELVÉTELI AZ ARTISTAKÉPZŐBEN! 

9. évfolyam számára

2021. FEBRUÁR 27. (szombat)

Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola (OM azonosító: 201021)

A székhely címe: 1071 Budapest, Városligeti fasor 3.

Székhely:

001 – Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola: 1071 Budapest, Városligeti fasor 3.

Tanulmányi területek kódjai:

001-es telephely: Budapest

0111 artista (társulati artista szakmairány)

Az artista szakmairány meghatározása a 9. évfolyamon, év végén történik az egyéni képességeknek megfelelően. Választható szakmairányok: akrobata, légtornász, egyensúly, zsonglőr, társulati artista. A képzés 5 évfolyamos.

AZ ARTISTA SZAKKÉPZÉS SZÓBELI, GYAKORLATI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI

 • A szóbeli (gyakorlati) felvételi során vizsgáljuk a felvételizők testi adottságait (testalkat, csontozat, izomzat, tartás, mozgás stb.) és képességeit (kondicionális, koordinációs), valamint próbálunk képet alkotni a felvételiző hozzáállásáról (fegyelem, figyelem, szakmai alázat stb.) és motivációjáról.

A felvételizőknek az alábbi területek feltérképezéséhez különböző gyakorlatokat kell végrehajtaniuk legjobb tudásuk szerint:

 • ritmuskészség,
 • ruganyosság,
 • hajlékonyság,
 • egyensúly,
 • ügyesség,
 • erő,
 • akrobatika (talajelemek).


A 9. évfolyamra jelentkezők esetében az artistaképző előkészítő évfolyamainak tananyaga is figyelembevételre kerül, bizonyos területeken a felvételi mozgás anyaga megegyezik az előkészítő 8. évfolyamán elvártakkal.

A szóbeli felvételit kötetlen felvételi elbeszélgetés zárja.

A szóbeli felvételi vizsgára az elektronikus napló nyomtatott ellenőrző könyvét el kell hozni, valamint kérjük, hogy az esetleges SNI-ről és BTMN-ről szóló szakvéleményt csatolják a jelentkezési laphoz!


A felvételi gyakorlat anyaga 2020. november 20-a után lesz elérhető az iskola honlapján.

Telephely:

008 – Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola oktOpus Multimédia Intézet Tagintézménye

Tanulmányi területek kódjai:

008-es telephely: 1139 Budapest XIII. kerület, Frangepán utca 50-56.

0113    Hangtechnikus

A felvételi döntés alapja

            1. általános iskolai tanulmányi eredmény                                                    50 pont

            2. központi matematika írásbeli vizsga eredménye                                      40 pont

                központi magyar nyelvi  írásbeli vizsga eredménye                                 10 pont

            3. szakmai képességvizsga hang, hallás képességfelmérés eredménye      jó/rossz

                szakmai képességvizsga vizuális képességfelmérés eredménye                  jó/rossz

0114    Mozgókép- és animációtervező

A felvételi döntés alapja

1. általános iskolai tanulmányi eredmény                                                    50 pont

            2. központi matematika írásbeli vizsga eredménye                                      10 pont

                központi magyar nyelvi  írásbeli vizsga eredménye                                 40 pont

            3. szakmai képességvizsga hang, hallás képességfelmérés eredménye      jó/rossz

                szakmai képességvizsga vizuális és rajz képességfelmérés eredménye      jó/rossz

0115    Színház- és rendezvénytechnikus

A felvételi döntés alapja

1. általános iskolai tanulmányi eredmény                                                    50 pont

            2. központi matematika írásbeli vizsga eredménye                                      30 pont

                központi magyar nyelvi  írásbeli vizsga eredménye                                 20 pont

            3. szakmai képességvizsga hang, hallás képességfelmérés eredménye      jó/rossz

                szakmai képességvizsga vizuális és rajz képességfelmérés eredménye      jó/rossz

Mindhárom szakon az összesített pontszám: 100 pont.

A 3. pont eredménye alapján az értékelés: megfelelt/nem felelt meg.

Iskolánkba elsősorban a nyolcadik évfolyamot befejező, a modern médiaművészet iránt érdeklődő és fogékony gyermekeket várjuk az egész ország területéről, de felvételizhetnek olyan diákok is, akik már valamelyik középiskola 9., esetleg 10. évfolyamába járnak.

A szakmai alkalmassági vizsga

A szakmai alkalmassági vizsgára hozni kell:

 • a személyazonosságot igazoló iratot
 • audiogrammot (a bal és a jobb fül diagrammját)
 • 3 db A/3-as méretű (vagy A/3-as oldalra rendezett) otthon készült munkát bemutató lapot, technikai megkötés nélkül; a lapokon szerepelhetnek rajzok, festmények, saját alkotásokról készült fotók, A/3-as lapra rendezett fotók téma megkötés nélkül, stb.; mindezekről elfogadunk 1:1-es színes másolatot is; érvényes mindhárom szakra jelentkezők esetén
 • saját készítésű digitális hang és/vagy kép és/vagy videó anyagot, ha van ilyen (pendrive-on, számítógépes megtekintésre)
 • az általános iskolai bizonyítvány másolatát a 7. év végi és 8. tanévről
 • zeneiskolai bizonyítvány másolatát, ha van ilyen
 • íróeszközt (golyóstoll)
 • uzsonnacsomagot, italt (az eljárás elhúzódhat)

A szakmai alkalmassági vizsga részei:

 • hallásképesség vizsgálat (teszt hangsugárzóval, 15 perc)
 • írásbeli, általános tájékozottságot felmérő teszt (30 perc)
 • írásbeli, eszköz ismereti teszt (elektronikus médiumok, perifériák, 30 perc)
 • írásbeli, szolfézs, zenei ismeret felmérő teszt (15 perc)
 • írásbeli, vizuális vizsgálati teszt (60 perc)
 • szóbeli beszélgetés (20 perc)

A vizsgázó, a felvételi értékelése

Az általános iskolai eredmények figyelembe vétele

 • a 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek alapján történik. Intézetünkben a magyar nyelv, irodalom, matematika, fizika és idegen nyelv tantárgyak eredményeit vesszük figyelembe.  Elégtelenre teljesített tárgyak (a vizsgált 2 félév során 2 vagy több tárgy) esetén a jelentkezőt nem hívjuk be az alkalmassági vizsga fordulójára.
 • A pontszám a tantárgyi eredmények számtani átlaga szorozva tízzel.

A központi írásbeli vizsgák eredményének értékelése

 • A két írásbeli eredményének a szakra meghatározott pontszám arányában súlyozott összege.

A szakmai alkalmassági vizsga eredményének értékelése

 • A felvételiző audiovizuális képességeinek komplex értékelése a tesztek eredményének és a szóbelin a teszteredményekre adott reakciók alapján.
 • Külön értékeljük az auditív és vizuális képességeket a választott szaknak megfelelően.
 • A hozott munkák értékelése a választott szaknak megfelelő jelentőséggel bír. A 01-es és a 02-es szakra jelentkezők számára a hang és/vagy videó anyag bemutatása előnyös, a 02-es és 03-as szakra jelentkezők esetén a grafikai és fotó anyagok jelentősége nagyobb.
 • A/3-as méretnél nagyobb munkát nem áll módunkban befogadni! A fel nem vett tanulók otthon készült munkáit a felvételi eljárás után, kérésre visszaadjuk.
 • Az iskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételizőt ismételt beszélgetésre behívja az alkalmassági vizsga után, ha a bizottság ezt szükségesnek látja!
 • Az elért részpontszámok összegzése után a rangsort az elért pontszámok alapján állítjuk fel.