Back

Általános tájékoztató:

A társművészeti képzések területén kiemelt figyelmet fordítunk a piacképes tudás megszerzésére, lehetővé téve tanulóinknak a pályakezdésük évében a sikeres elhelyezkedést választott szakterületükön. Fontosnak tartjuk, hogy megbízható, pályájuk iránt és a művészetek iránt elkötelezett szakemberek, művészek kerüljenek ki intézményünk falai közül.

Előadóművészeti területen a színész és táncos növendékek szakgimnáziumi (5 éves) és érettségire épülő (2 év) felnőttoktatási rendszerben szerezhetnek szakmát.

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás

Érettségi utáni szakképzés

Színész és Táncos ágazaton a képzés 4 + 1 éves. A beiskolázás a 9. évfolyamra történik a központi középfokú beiskolázás rendje szerint. A működő osztályokba jelentkezők felvételét képességmérés és személyes beszélgetés alapján mérlegeljük. Az iskolánkban speciálisan oktatott, vagy a jelentkező által nem tanult tantárgyakból az igazgató különbözeti vizsga letételét szabhatja feltételül.

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára induló képzések felvételi követelményei a színész és táncos szakon a szakmai alkalmasság felmérése és szóbeli meghallgatás.  A szóbeli meghallgatásnak nincs tantárgyi követelménye. Arra szolgál, hogy megismerjük a jelentkezőt, és kialakítsunk róla egy általános benyomást. A meghallgatás 2-3 fős bizottság előtt történik, a végső pontszámot a bizottság tagjai közösen állapítják meg.

A diákok felvételéről a nevelői közösség javaslatát figyelembe véve az igazgató dönt.

Színészképzés:

A Színész II/Gyakorlatos színész (középfok), választott szakmairányának megfelelően, előadói ismereteit, képességeit, eszköztárát felhasználva képes bábszínpadi, illetve színpadi és filmes alkotó és próbafolyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő színészi, csoportos szereplői feladatokat alkotói szándékkal, megfelelő technikai színvonalon, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó munka- és balesetvédelmi szabályok betartása mellett
ellátni.

A Színész I./Színész (ráépülés) olyan színészi alakító készség, pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiailag jelentős szerepek önálló, művészi igényű megformálására.

A pantomimművészet formanyelvének és elméleti alapjának ismeretében pantomimes tevékenységet végez, szervez, rendez önállóan a pantomim művészet, valamint a társművészetek területén (prózai színház, zenés színház, film, reklám stb.)

Táncos képzés:

Táncos II. (középfok) A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki kifejezően igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló, vagy kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a kortárs– modern tánc, a néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és hazai, illetve külföldi környezetben gyakorolja. Balett társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét, illetve munkát vállalhat az amatőr táncművészeti élet színterein is. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el.

Táncos I. (ráépülés) A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki kifejezően igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló, vagy kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a kortárs–modern tánc, a néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és hazai, illetve külföldi környezetben gyakorolja. Balett társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét, illetve munkát vállalhat az amatőr táncművészeti élet színterein is. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el.