FELVÉTELI SZABÁLYZAT 9-13. osztály

nappali tanrendű, érettségit adó szakmai képzés

VI. Hang-, film- és színháztechnika ágazat

 

Iskolánkba elsősorban a nyolcadik évfolyamot befejező, a modern médiaművészet iránt érdeklődő és fogékony  gyermekeket várjuk az egész ország területéről, de felvételizhetnek olyan diákok is, akik már valamelyik középiskola 9., esetleg 10. évfolyamába járnak.

 

A választható tanulmányi területek

 

A médiaművészet három alapszakterülete (a tanulmányi terület kódjával):

                        001            Hangmester

                        002            Mozgókép- és animációkészítő

                        003            Színháztechnikus, szcenikus

 

A felvételi döntés alapja

                       001            Hangmester

            1. általános iskolai tanulmányi eredmény             

            2. központi matematika írásbeli vizsga eredménye              

                központi magyar nyelvi  írásbeli vizsga eredménye           

            3. szakmai képességvizsga hang, hallás képességfelmérés eredménye   

                szakmai képességvizsga vizuális képességfelmérés eredménye               

 

                        002            Mozgókép- és animációkészítő

            1. általános iskolai tanulmányi eredmény                                                

            2. központi matematika írásbeli vizsga eredménye                                       

                központi magyar nyelvi  írásbeli vizsga eredménye                                      

            3. szakmai képességvizsga hang, hallás képességfelmérés eredménye               

                szakmai képességvizsga vizuális és rajz képességfelmérés eredménye         

 

                        003            Színháztechnikus, szcenikus

            1. általános iskolai tanulmányi eredmény                                                      

            2. központi matematika írásbeli vizsga eredménye                                 

                központi magyar nyelvi  írásbeli vizsga eredménye                                   

            3. szakmai képességvizsga hang, hallás képességfelmérés eredménye          

                szakmai képességvizsga vizuális és rajz képességfelmérés eredménye         

 

 

50 pont

40 pont

10 pont
jó/rossz
jó/rossz

 

 

50 pont

10 pont

40 pont
jó/rosszt
jó/rossz

 

 

50 pont
40 pont
30 pont
jó/rossz

jó/rossz
 

            Mindhárom szakon az összesített pontszám: 100 pont.

            A 3. pont eredménye alapján az értékelés: megfelelt/nem felelt meg.

 

A felvételi eljárás menete

           

1.A tanulók - igény szerint - nyílt napon meglátogatják az iskolát.

2.A tanulók az Online Jelentkezési felületet kitöltik.

3. A tanulók jelentkeznek a központi írásbeli vizsgákra (határidő: december 10.)

4. A tanulók jelentkeznek a kiválasztott középiskolákba (határidő: február 14.)

5. A központi írásbeli megírása (január 20.), eredmény kihirdetése február 8-ig.

6. Az Intézet megkapja az általános iskoláktól a jelentkezési lapokat.
7. Az Intézet elkészíti a szakmai alkalmassági vizsga névre szóló beosztását, amit az Intézet honlapján [www.oktopus.hu] teszünk közzé, és a jelentkezőket e-mailben értesítjük.
8. A felvételiző diák megjelenik a szakmai alkalmassági vizsgán. Alkalmassági vizsga nélkül nem vehető fel jelentkező. (írásbeli február második fele, szóbeli március első hete)
9. A felvételi eljárást sikeresen teljesítők névsorát az Intézet honlapján [www.oktopus.hu] hozzuk nyilvánosságra március 14-ig.
10. Az általános iskolák március 21. és március 22. között egy alkalmat biztosítanak arra, hogy a tanulói adatlapon feltüntetett középiskolák sorrendjét a szülők megváltoztathassák.
11. A Felvételi Központ a beérkező listákból kihúzza azoknak a nevét, akiket az adatlapon sorrendben előbb szereplő intézménybe felvesznek. A középiskolák ezen visszaküldött lista alapján április 27-ig a felvételi döntésről írásban értesítik a jelentkező szüleit és az általános iskolájukat.

12. Az Intézet pótfelvételit tart április 20. után azok számára, akik az első forduló ereménye alapján, vagy attól függetlenül másik középiskolát választanának.

 

A szakmai alkalmassági vizsga

 

            A szakmai alkalmassági vizsgára hozni kell:

a személyazonosságot igazoló iratot, ha van ilyen

audiogrammot (a bal és a jobb fül diagrammját)

3 db A/3-as méretű (vagy A/3-as oldalra rendezett) otthon készült munkát bemutató lapot, technikai megkötés nélkül. (A lapokon szerepelhetnek rajzok, festmények, saját alkotásokról készült fotók, A/3-as lapra rendezett fotók téma megkötés nélkül, stb. Mindezekről elfogadunk 1:1-es színes másolatot is.) Érvényes mindhárom szakra jelentkezők esetén.

saját készítésű digitális hang és/vagy fotó és/vagy videó anyagot, ha van ilyen (pen drive-on, számítógépes megtekintésre)

az általános iskolai bizonyítvány másolatát a 7. és 8. évről

zeneiskolai bizonyítvány másolatát, ha van ilyen

íróeszközt (golyóstoll)

uzsonnacsomagot, italt (az eljárás elhúzódhat)

a felvételi eljárás díját (3.000 Ft)

           

            A szakmai alkalmassági vizsga részei:

                        hallásképesség vizsgálat (teszt hangsugárzóval, 15 perc)

                        írásbeli, általános tájékozottságot felmérő teszt (30 perc)

                        írásbeli, eszköz ismereti teszt (elektronikus médiumok, perifériák, 30 perc)

                        írásbeli, szolfézs, zenei ismeret felmérő teszt (15 perc)

                        írásbeli, vizuális vizsgálati teszt (60 perc)

                        szóbeli beszélgetés (20 perc)

                       

A vizsgázó, a felvételi értékelése

 

Az általános iskolai eredmények figyelembe vétele

a 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek alapján történik. Intézetünkben a magyar nyelv, irodalom, matematika, fizika és idegen nyelv tantárgyak eredményeit vesszük figyelembe.  Elégtelenre teljesített       tárgyak (a vizsgált 2 félév során 2 vagy több tárgy) esetén a jelentkezőt nem hívjuk be az alkalmassági vizsga fordulójára.

A pontszám a tantárgyi eredmények számtani átlaga szorozva tízzel.

 

A központi írásbeli vizsgák eredményének értékelése

A két írásbeli eredményének a szakra meghatározott pontszám arányában súlyozott összege.

 

A szakmai alkalmassági vizsga eredményének értékelése

A felvételiző audiovizuális képességeinek komplex értékelése a tesztek eredményének és a szóbelin a teszteredményekre adott reakciók alapján.

Külön értékeljük az auditív és vizuális képességeket a választott szaknak megfelelően.

A hozott munkák értékelése a választott szaknak megfelelő jelentőséggel bír. A 001-es és a 002-es szakra jelentkezők számára a hang és/vagy videó anyag bemutatása előnyös, a 002-es és 003-as szakra jelentkezők esetén a grafikai és fotó anyagok jelentősége nagyobb.

A/3-as méretnél nagyobb munkát nem áll módunkban befogadni! A fel nem vett tanulók otthon készült munkáit a felvételi eljárás után, kérésre visszaadjuk.

Az iskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételizőt ismételt beszélgetésre behívja az alkalmassági vizsga után, ha a bizottság ezt szükségesnek látja!
 

A felvételi eredményének értékelése, a rangsor

Az elért részpontszámok összegezése után a rangsort az elért pontszámok alapján állítjuk fel. Amennyiben pontazonosság alakul ki, akkor a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Budapesten van.

 

 

Tanulj a legjobbaktól!

25 éves az oktOpus Multimédia Intézet,

a hangtechnikai képzés megteremtője  

és központja Magyarországon.

Bejelentkezés

Belépve marad?

Bejelentkezés

Partnerek