Felvételi tájékoztató a 2024/25-ös tanévre

„Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt!” - Konfucius

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2024/25-ös tanévre

Artista- és Előadó-művészeti Akadémia
oktOpus
Multimédia Intézet Tagintézménye
Fenntartó: Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
OM azonosító: 201021
Telephely kódja: 008
Cím: 1067 Budapest, Csengery utca 68.
E-mail cím: info@oktopus.hu
Telefonszám: (06-1) 428 4000
Honlap: https://oktopus.hu/
A 2024/25-ös tanévben
indított szakmák és kódjaik:
Mozgókép- és animációtervező (kód: 0811)
Színház- és rendezvénytechnikus (kód: 0812)
Hangtechnikus (kód: 0813)
Nyílt napok: 2023.11.10. (péntek) 9 óra
2023.11.24. (péntek) 9 óra
2023.12.08. (péntek) 9 óra

Tagintézményünk célja a színház-, rendezvény-, cirkusztechnika, valamint a multimédia területén széleskörű ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése. Nagy hangsúlyt fektetünk a megújult szakképzési rendszer követelményeire és a tanított szakmák legfrissebb technológiáinak, vívmányainak követésére.

Szeretettel várjuk megújult szakgimnáziumi képzésben Mozgókép- és animációtervező (kód: 0811), technikumi képzésben pedig Színház- és rendezvénytechnikus (kód: 0812) és Hangtechnikus (kód: 0813) szakon azokat a tehetséges 8. osztályos tanulókat, akik nyitottak a színház, a média, a film és a rendezvénytechnika különböző területeire.

Mozgókép- és animációtervező kód: 0811

A megszerezhető szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs
a szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
szakirány megnevezése: Mozgókép- és animációtervező

Szakgimnáziumi formában mozgókép- és animációtervező képzést indítunk. A mozgókép- és animációtervező a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén végez tervező, fejlesztő, kivitelező és alkotómunkát. Különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és rajzkészséggel rendelkezik. Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és vizuális effekt készítő feladatát egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott forgatókönyv alapján. Mozgóképi tartalom előállításában vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik.
Megválasztja és szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai, illetve képmegjelenítő eszközöket. Lépést tart a szakma technikai és vizuális környezetének fejlődésével.
Ebben a képzési formában a 4. tanév végén érettségi vizsgát tesznek a tanulók, melynek részét képezi a komplex ágazati szakmai érettségi tantárgy is. Az ezt követő tanévben már csak a szakmai tantárgyakra koncentrálva készülnek a komplex szakmai záróvizsgára, amely már a szakképzettség megszerzését teszi lehetővé.

Színház- és rendezvénytechnikus kód: 0812

16. Kreatív ágazat – kreatív színház- és hangtechnika alágazat
azonosító száma:
5 0413 16 14
szakma megnevezése: Színház- és rendezvénytechnikus
a szakma szakmairánya: Színpadi világítástechnikus, Színpadi vizuáltechnikus

A színpadi világítás- és vizuáltechnikus színházi és egyéb kulturális rendezvények fény- és vizuáltechnikai tervezését, előkészítését, lebonyolítását és dokumentálását végzi. Tanulóink először a színpadi világ kulturális, történeti, műszaki hátterével ismerkednek, ábrázolás- és biztonságtechnikát tanulnak, rajzokat készítenek, majd fokozatosan ismerik meg a szakma gyakorlatibb vonatkozásait. Komplex ismereteket szereznek számos területen, a színpadtechnikán, vizuál- és világítástechnikán át az előkészítési folyamatokhoz oly nélkülözhetetlen fotózási és számítógépes ismeretekig. Foglalkoznak díszletezési és látványtervezési kérdésekkel, valamint videós ismeretekkel is gazdagodnak. Minden színház iránt érdeklődő kreatív fiatalt nagy szeretettel várunk, akit vonz ez a színes és komplex világ, mely ötvözi a művészeti és műszaki területeket.
Ebben a képzési formában a tanulók a 4. tanév végén csak három közismereti tantárgyból teszik le az előrehozott érettségi vizsgát. Az 5. tanévben a negyedik közismereti tárgyból és a szakmai tantárgyból vizsgáznak, és egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

Hangtechnikus kód: 0813

16. Kreatív ágazat – kreatív színház- és hangtechnika alágazat
azonosító száma: 5 0211 16 13
szakma megnevezése: Hangtechnikus

Ez egy összetett határterületi szakma a műszaki és a művészeti területek között. A jelenlegi szakképzési rendszerben a hangtechnika középfokú szakmai szintje. A terület tanulói elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a szerteágazó hangtechnikai tevékenységi körökben. Értik az eszközök működését, és megfelelően kezelik azokat. Jártasak a legkülönbözőbb műfajokban, munkájuk során műszaki ismereteik segítségével hozzájárulnak a művészeti produkciók kiteljesedéséhez az élő hangosításban, a stúdiómunkákban, a színházi- és filmes produkciókban. A képzést sikeresen elvégző hangtechnikus akusztikai, felvételtechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, hangtechnikus-etikai, angol műszaki nyelvi ismeretei birtokában tervező, szerkesztő, élő hangosítási tevékenységet végez. Komplex hangtechnikai feladatokat végez csapatban, együtt dolgozik a társ szakterületek (látvány, média, színház) képviselőivel.
Információkat gyűjt az új produkciók hangtechnikai igényeihez. A munkájával összefüggő dokumentációkat készít és kezel.
Ebben a képzési formában a tanulók a 4. tanév végén csak három közismereti tantárgyból teszik le az előrehozott érettségi vizsgát. Az 5. tanévben a negyedik közismereti tárgyból és a szakmai tantárgyból vizsgáznak, és egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

Felvételi pontszámítás

Mozgókép- és animációtervező kód: 0811

1. Általános iskolai osztályzatok (hozott pontok)
7. osztály év végi és 8. osztály félévi
· magyar (nyelvtan és irodalom osztályzatok átlaga)
· matematika
· történelem
· idegen nyelv
· vizuális kultúra
osztályzatai.
 50 pont 
Központi írásbeli felvételi vizsga 50%-a  50 pont 
Szóbeli alkalmassági vizsga  50 pont 
Összesen:  150 pont 

Színház- és rendezvénytechnikus kód: 0812

Hangtechnikus kód: 0813

1. Általános iskolai osztályzatok (hozott pontok)
7. osztály év végi és 8. osztály félévi
· magyar (nyelvtan és irodalom osztályzatok átlaga)
· matematika
· történelem
· idegen nyelv
· fizika
osztályzatai.
 50 pont 
Központi írásbeli felvételi vizsga 50%-a  50 pont 
Szóbeli vizsga  50 pont 
Összesen:  150 pont 

A tanulmányok megkezdéséhez foglalkozás egészségügyi vizsgálat szükséges.

A hozott pontszámok esetében, amennyiben a tanuló valamely tantárgyból az osztályozás alól mentességet élvez (érdemjegye nincs), a felvételi pontszámait arányosítással állapítjuk meg. Kivétel: ha magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyak valamelyikéből nincs érdemjegye, a másik osztályzat adja a magyar pontszámot.

Azoknak a tanulóknak, akik az írásbeli felvételi dolgozat értékelése során egyes részek alól mentesítést kaptak, szintén arányosítással számoljuk ki az írásbeli felvételi pontszámukat.

Pontszámazonosság esetén a felvételi kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
– a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők;
– magasabb szóbeli pontszámmal rendelkezők;
– magasabb matematika írásbeli pontszám.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, e-mail címünk: info@oktopus.hu
Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat!

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban minden információt megtalálnak az Oktatási Hivatal honlapján:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

Fel az oldal tetejére