Hangtechnikus (korábban Hangmester képzés)

Induló Hangtechnikus képzések:

érettségi utáni nappali iskolarendszerű - 2020. szeptember

érettségi utáni esti iskolarendszerű - 2020. szeptember

 

                                                                                     Jelentkezés

 

OKJ száma:                54 213 01
Szakképzés szintje: emelt szintű (érettségivel)

A képzés formái: 

  Iskolarendszerű: oktOpus szakmai érettségi utáni 13. (szakképző) évfolyamos képzés - Nappali 
                                  érettségi utáni 13-14 évfolyamos iskolarendszerű képzés  - 
Nappali vagy esti képzés.

 

Rövid Leírás

 

A Hangtechnikus egy határterületi tudomány és művészeti ág, a hangtechnika középfokú szintű művelője.
A hangtechnikusnak gyakorlati jártassága van a szerteágazó hangtechnikai munkafajtákban, ismeri a gépek kezelését és működési elvét, és eleget tesz a következő általános követelményeknek: jártasság a műszaki eszközök művészeti alkalmazásában, a hangtechnikához kapcsolódó fizikai és elektronikai műszaki ismeretekben, hangfelvételi és stúdió munka gyakorlat, berendezések kezelési ismerete, műsortechnológiai ismeretek, kapcsolattartási képesség a szomszédos területeken dolgozókkal, idegen nyelvű szakmai kifejezések ismerete, számítógép kezelési ismeret.

A Szakképesítéssel művelhető szakmák, munkaterületek:

Élő koncert hangósító; filmhang-, videóhang-, és hangesemény felvevő; film-, és videószinkron készítő; stúdió hangtechnukus; zenész, saját MIDI stúdióval; videó-, és rádióstúdió technikus; adáslebonyolító hangtechnikus (rádió, TV, internet); szakirányú kereskedő és üzletkötő; hangkönyvtár kezelő. 

 

Részletes Hangtechnikus képzés ismertető

 

Hangtechnikus képzés modulok az első évben:

Hangtechnikai alaptevékenységek ellátása; Pszichoakusztika; Hangszer- és hangforrás ismeret; Hangosítás.

Hangtechnikus képzés moduljai a második évben:
Hangfelvétel, stúdiómunka; Műsorkészítés; Filmhang-, videohang-, szinkronhang-készítés; Internethang készítés.

Hangtechnikus képzés elméleti témakörei:
Alapismeretek; Biológiai ismeretek, pszichoakusztika; Hangszer- és műfajismeret; Szolfézs; Hangtechnikai és akusztikai alapismeretek; Számítástechnika, multimédia; Hangtechnikai eszközök; Stúdió rendszertechnika; Felvételtechnika.

E témakörök keretében a résztvevők hangtani, teremakusztikai, pszichoakusztikai, elektroakusztikai, számítástechnikai, felvételtechnikai, rendszertechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, hangmérnök-etikai, angol műszaki nyelvi ismereteket tanulnak.
A képzés a 13-14. osztályos képzésben a középiskola ismeretanyagára épül, amit az Alapismeretek című témakörben szükség szerint a sokfelől érkezett hallgatók azonos ismeretszintre hozása végett meg is ismétlünk. Ezért azok a tanulóink sem éreznek hátrányt, akik már évek óta a hangtechnikai szakmában dolgoznak, és felnőtt fejjel ülnek újból iskolapadba. Minden tárgy ismeretanyagából írásbeli vizsgát kell tenni, amit a felkészülést segítő dolgozatok előznek meg. Minden témakör vizsgaeredménye befolyásolja a modulzáró vizsgák, és a záróvizsga átlagát. A felkészülést az iskola szaktanárai által írt hivatalos tankönyvvel, és jegyzetekkel segítjük, hiszen a sajátos ismeretanyag magyar nyelven nem található meg. Az elméletet gyakorlati rész egészíti ki, amelynek során minden hangtechnikai munkaterülettel meg kell ismerkedni. A legfontosabb gyakorlati tudást az iskola oktató helyein kell elsajátítani, majd számos formában kell gyakorlatokat végezni. Az oktatás keretében 80 órás zenei hallásfejlesztés folyik, aminek az eredményét tesztekkel folyamatosan, és a záróvizsgán is lemérjük. A gyakorlatokat színház, múzeum és koncertlátogatások, valamint hazai és külföldi szakmai kiállítások látogatása egészítik ki. Az oktatás során a nyelvet beszélő és rátermett hallgatóknak önálló témaismertető munkát kell végezniük a hangtechnika részterületeiről.

 

Iskolarendszerű - oktOpus szakmai érettségi utáni 13. évfolyamos képzés
                              - csak nappali

 

A Hangtechnikus képzés eme formájában az vehet részt, aki a szakmai érettségi vizsgáját az oktOpus Multimédia Intézetben szerezte meg, és folytatólagosan az iskola tanulója marad. Tanulmányait a fent leírt ismertetőtől eltérően folytatja, megkezdett tanulányai szerves részeként. A képzésben való részvétel tanulói jogviszonnyal (családi pótlék, egyéb ellátások) és diáigazolvány használatával jár együtt.

 

     Szakképzés hossza: 2 félév. A tanulókkal 2 félévre szóló szerződést kötünk.
     Órák száma: 560 óra / félév
     Tanítási napok: hétfőtől-péntekig
     Alapítványi hozzájárulás: 49.000 Ft / félév

     Sikertelen záróvizsga esetén, három megfelelő vizsgarész sikeres záróvizsgájával a javító vizsga után Hangosító részszakképesítés szerezhető.

 

Iskolarendszerű - érettségi utáni 13-14 évfolyamos képzés
 

A Hangtechnikus képzés eme formájában az vehet részt, aki érettségit szerzett, az iskolakezdés évében nem töltötte be a 25. életévét, és még nincsen isolarendszerben megszerezett államilag elismert szakképesítése. A képzésben való részvétel tanulói jogviszonnyal és diáigazolvány használatával jár együtt.

     Nappali képzés

Szakképzés hossza:  4 félév  A tanulókkal 4 félévre szóló szerződést kötünk.
Órák száma:  500 óra / félév   
Tanítási napok:   hétfőtől-péntekig
Alapítványi hozzájárulás:  Standard képzés - 49.000 Ft/hó, vagy 245.000 Ft/félév

Sikertelen záróvizsga esetén, három megfelelő modul sikeres záróvizsgájával Hangosító részszakképesítés szerezhető.


     Esti képzés

Szakképzés hossza:  4 félév 
Órák száma:  250 óra / félév 
Tanítási napok:  2 egymást követő nap
Alapítványi hozzájárulás:  Standard  képzés - 25.000 Ft/hó, vagy 125.000 Ft/ élév

A képzés elméleti és gyakorlati óraszáma csökkentett. Az iskolai képzést óraszámban tervezett otthoni önálló felkészülés egészíti ki. A tanulóknak kötelező saját gyakorlati helyet találni, és ott gyakorlatot szerezni. Ez a képzési forma elsősorban a hangtechnikai szakmákban képesítés nélkül dolgozóknak ajánlott. A képzésben való részvétel munkaviszonnyal és diáigazolvány használatával jár együtt. 


Tanfolyami rendszerű

 

A Hangmester képzés eme formája azok számára ajánlott, akik 24 évnél idősebbek, vagy nem ez lesz az első vagy második szakképesítésük, és nappali rendszerű (teljes) képzésben, vagy esti rendszerű képzésben szeretnének részt venni. A képzés modul rendszerű. A tanulók és az iskola között nem jön létre munkajogi viszony, ezért, ha a tanuló máshol nincsen munkaviszonyban, akkor havonta egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

     Nappali képzés

Szakképzés hossza:  2+2 félév  A tanulókkal 4 félévre szóló szerződést kötünk.
Órák száma:  500 óra / félév 
Tanítási napok:   hétfőtől-péntekig
Alapítványi hozzájárulás:  Standard képzés - 49.000 Ft/hó, vagy 245.000 Ft/félév

 

Sikertelen teljes záróvizsga esetén, három megfelelő modul sikeres záróvizsgájával Hangosító részszakképesítés szerezhető.

     Esti képzés

Szakképzés hossza:  2+2 félév 
Órák száma:  250 óra / félév 
Tanítási napok:  2 egymást követő nap
Alapítványi hozzájárulás:  Standard  képzés - 25.000 Ft/hó, vagy 125.000 Ft/ élév

 

Az első év után, három modul anyagából Hangmester rész-szakképesítés szerezhető.

A képzés elméleti és gyakorlati óraszáma csökkentett. Az iskolai képzést óraszámban tervezett otthoni önálló felkészülés egészíti ki. Ez a képzési forma elsősorban a hangtechnikai szakmákban képesítés nélkül dolgozóknak ajánlott. 

 

            

A Köznevelési törvény 121. § 21. bek: szerint " második és további szakképesítés: minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő - államilag elismert - szakképesítés birtokában szerzik meg. Figyelmen kívül kell hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatásban szereztek; nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítés."


 

Bejelentkezés

Belépve marad?

Bejelentkezés

Partnerek