A központi magyar és matematika írásbeli eredményének megtekintése

2020-01-18 12:29:15

A központi magyar és matematika írásbeli eredményének megtekintése 2020. január 23-án 08:00 - 16:00 órakor lehetséges az  oktOpus Multimédia Intézetben a 212 teremben.

A kijavított dolgozatok megtekintését az EMMI rendelet 35. § (4)-(5) szerint kell lebonyolítani, azaz a megtekintéshez - az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

 

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Bejelentkezés

Belépve marad?

Bejelentkezés

Partnerek