A központi magyar és matematika írásbeli értékelő lapjának átvétele

2020-01-18 12:39:06

A központi magyar és matematika írásbeli értékelő lapjának átvétele 2020. február 5-én 08:00 - 16:00 órakor lehetséges az  oktOpus Multimédia Intézetben a 212 teremben.

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított Értékelő lapot az igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegző lenyomatával ellátva minden vizsgázó részére át kell adni. Elegendő egyetlen eredeti példányt átadni, mert a későbbi jelentkezéshez – ha az iskola kéri – a diák annak másolatát csatolhatja.

A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lap alapján állapítja meg. A felvételi dolgozat vagy annak másolata a jelentkezőtől nem kérhető. Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

Bejelentkezés

Belépve marad?

Bejelentkezés

Partnerek