Back

Beiskolázási tájékoztató - Oktopus

2022/2023. tanév

Szeretettel várjuk azokat a 8. osztályos tanulókat, akik nyitottak a színház, a média, a film és a rendezvénytechnika különböző területeire.

A szakma  ismertetése

 Szakgimnáziumi formában mozgókép- és animációtervező képzést indítunk. A mozgókép- és animációtervező a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén végez tervező, fejlesztő, kivitelező és alkotómunkát. Különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és rajzkészséggel rendelkezik. Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és vizuális effekt készítő feladatát egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott forgatókönyv alapján. Mozgóképi tartalom előállításában vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik.

Megválasztja és szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai, illetve képmegjelenítő eszközöket. Lépést tart a szakma technikai és vizuális környezetének fejlődésével.

Hangtechnikus

Ez egy összetett határterületi szakma a műszaki és a művészeti területek között. A jelenlegi szakképzési rendszerben a hangtechnika középfokú szakmai szintje. A terület tanulói elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a szerteágazó hangtechnikai tevékenységi körökben. Értik az eszközök működését és megfelelően kezelik azokat. Jártasak a legkülönbözőbb műfajokban, munkájuk során műszaki ismereteik segítségével hozzájárulnak a művészeti produkciók kiteljesedéséhez az élő hangosításban, a stúdiómunkákban, a színházi- és filmes produkciókban. A képzést sikeresen elvégző hangtechnikus akusztikai, felvételtechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, hangtechnikus-etikai, angol műszaki nyelvi ismeretei birtokában tervező, szerkesztő, élő hangosítási tevékenységet végez. Komplex hangtechnikai feladatokat végez csapatban, együtt dolgozik a társ szakterületek (látvány, média, színház) képviselőivel. Információkat gyűjt az új produkciók hangtechnikai igényeihez. A munkájával összefüggő dokumentációkat készít és kezel.

Színház- és rendezvénytechnikus

(Színpadi világítástechnikus és színpadi vizuáltechnikus szakmairányokkal)

A színpadi világítás- és vizuáltechnikus színházi és egyéb kulturális rendezvények fény- és vizuáltechnikai tervezését, előkészítését, lebonyolítását és dokumentálását végzi. Tanulóink először a színpadi világ kulturális, történeti, műszaki hátterével ismerkednek, ábrázolás- és biztonságtechnikát tanulnak, rajzokat készítenek, majd fokozatosan ismerik meg a szakma gyakorlatibb vonatkozásait. Komplex ismereteket szereznek számos területen, a színpadtechnikán, vizuál- és világítástechnikán át az előkészítési folyamatokhoz oly nélkülözhetetlen fotózási és számítógépes ismeretekig. Foglalkoznak díszletezési és

látványtervezési kérdésekkel, valamint videós ismeretekkel is gazdagodnak. Minden színház iránt érdeklődő kreatív fiatalt nagy szeretettel várunk, akit vonz ez a színes és komplex világ, mely ötvözi a művészeti és műszaki területeket!

       Oktatási információk

  • Speciális szakképzés (9-13. évfolyam):

Szakgimnáziumi formában mozgókép- és animációtervező képzést indítunk. Ebben a képzési formában a 4. tanév végén érettségi vizsgát tesznek a tanulók, melynek részét képezi a komplex ágazati szakmai érettségi tantárgy is. Az ezt követő tanévben már csak a szakmai tantárgyakra koncentrálva készülnek a komplex szakmai záróvizsgára, amely már a szakképzettség megszerzését teszi lehetővé.

Technikumi formában hangtechnikus, valamint színház- és rendezvénytechnikus képzéseket indítunk. Ebben a képzési formában a tanulók a 4. tanév végén csak a közismereti tantárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv) teszik le az érettségi vizsgát, az érettségi bizonyítványt az 5. tanév végén, a szakmai tantárgyból letett vizsgát követően kapják meg, mellyel párhuzamosan az adott tanévben, a komplex szakmai záróvizsgára is felkészülnek, amelynek teljesítésével már szakképzettség boldog tulajdonosaivá válhatnak.   

 A szakma és az oktatás adatai

Tanulmányi területek kódjai:

008-es telephely: Budapest

0811 Mozgókép- és animációtervező

A megszerezhető szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs, a szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01, szakirány megnevezése: Mozgókép- és animációtervező

A képzés rendszere és hossza:

Szakgimnázium nappali munkarendű, 9. osztálytól 5 éves képzés

  1. Kreatív ágazathoz tartozó a szakképesítés azonosító száma: 5 0211 16 13, szakma megnevezése: 0813 Hangtechnikus

A képzés rendszere és hossza:

Technikum nappali munkarendű, 9. osztálytól 5 éves képzés

  1. Kreatív ágazathoz tartozó a szakképesítés azonosító száma: 5 0413 16 14, szakma megnevezése: 0812 Színház- és rendezvénytechnikus, a szakma szakmairányai: Színpadtechnikus, Porondtechnikus, Színpadi hangtechnikus, Színpadi világítástechnikus, Színpadi vizuáltechnikus

A képzés rendszere és hossza:

Technikum nappali munkarendű, 9. osztálytól 5 éves képzés

Az oktatás színhelye:

Budapest, XIII. kerület Frangepán utca 50-56. 
A Kodolányi Egyetem 2. emelete

Sok szeretettel várunk minden

érdeklődő 8. osztályos tanulót!

Elérhetőségek

Honlap: www.oktopus.hu

E-mail: info@oktopus.hu