Nagy szeretettel várjuk az általános iskola utáni fiatalokat a színház, média, film és rendezvénytechnika különböző területeire.

Szakgimnáziumi formában Mozgókép- és animációtervező képzést indítunk. Ebben a képzési formában a 4. tanév végén érettségi vizsgát tesznek a tanulók, melynek részét képezi a komplex ágazati szakmai érettségi tantárgy is. Az ezt követő tanévben már csak a szakmai tantárgyakra koncentrálva készülnek a komplex szakmai záróvizsgára, amely már szakképzettség megszerzését teszi lehetővé.

Technikumi formában Hangtechnikus valamint Színház- és rendezvénytechnikus képzéseket indítunk. Ebben a képzési formában a tanulók a 4. tanév végén csak a közismereti tantárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv) teszik le az érettségi vizsgát, az érettségi bizonyítványt az 5. tanév végén, a szakmai tantárgyból letett vizsgát követően kapják meg, mellyel párhuzamosan az adott tanévben, a komplex szakmai záróvizsgára is felkészülnek, amelynek teljesítésével már szakképzettség boldog tulajdonosaivá válhatnak.

Mozgókép- és animációtervező

A mozgókép- és animációtervező a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén végez tervező, fejlesztő, kivitelező és alkotómunkát. Különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és rajzkészséggel rendelkezik. Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és vizuális effekt készítő feladatát egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott forgatókönyv alapján. Mozgóképi tartalom előállításában vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik.

Megválasztja, és szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai, illetve képmegjelenítő eszközöket. Lépést tart a szakma technikai és vizuális környezetének fejlődésével.

A képzés munkaerő-piaci relevanciája:

A mozgóképi vizuális tartalmak iránti igény töretlenül növekszik, miközben a hardveres és szoftveres kapacitások dinamikus bővülése újabb vizuális tartalomelőállítási technológiákat tesznek elérhetőbbé. Ezért a vizuális kommunikáció területén tájékozott, tervezési és kivitelezési tevékenységekre, önálló szakmai fejlődésre, folyamatos tanulásra képes mozgókép- és animációtervező szakemberek iránti kereslet állandó. A klasszikus mozgóképi és animációs tartalmak előállítása mellett már a korábban speciálisnak számító részterületek iránt is növekszik az érdeklődés, a filmtrükkök, az interaktív tartalmak és a videóinstallációk létrehozásának lehetőségével újabb perspektívák nyílnak. A mozgókép- és animációtervező szakmai vizsgáinak teljesítését követően a szakma különféle területein helyezkedhet el, vagy a felsőoktatásban folytathatja tanulmányait.

Hangtechnikus

Egy összetett határterületi szakma a műszaki és művészeti területek között. A jelenlegi szakképzési rendszerben a hangtechnika középfokú szakmai szintje. A terület tanulói elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a szerteágazó hangtechnikai tevékenységi körökben. Értik az eszközök működését és megfelelően kezelik azokat. Jártasak a legkülönbözőbb műfajokban, munkájuk során műszaki ismereteik segítségével hozzájárulnak a művészeti produkciók kiteljesedéséhez az élő hangosításban, a stúdiómunkákban, a színházi- és filmes produkciókban. A képzést sikeresen elvégző hangtechnikus akusztikai, felvételtechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, hangtechnikus-etikai, angol műszaki nyelvi ismeretei birtokában tervező, szerkesztő, élő hangosítási tevékenységet végez. Komplex hangtechnikai feladatokat végez csapatban, együtt dolgozik a társ szakterületek (látvány, média, színház) képviselőivel. Információkat gyűjt az új produkciók hangtechnikai igényeihez. A munkájával összefüggő dokumentációkat készít és kezel.

Színház- és rendezvénytechnikus

(Színpadi világítástechnikus és színpadi vizuáltechnikus szakmairányokkal)

A színpadi világítás- és vizuáltechnikus színházi és egyéb kulturális rendezvények fény- és vizuáltechnikai tervezését, előkészítését, lebonyolítását és dokumentálását végzi. Tanulóink először a színpadi világ kulturális, történeti, műszaki hátterével ismerkednek, ábrázolás- és biztonságtechnikát tanulnak, rajzokat készítenek, majd fokozatosan ismerik meg a szakma gyakorlatibb vonatkozásait. Komplex ismereteket szereznek számos területen, a színpadtechnikán, vizuál- és világítástechnikán át az előkészítési folyamatokhoz oly nélkülözhetetlen fotózási és számítógépes ismeretekig. Foglalkoznak díszletezési és látványtervezési kérdésekkel, valamint videós ismeretekkel is gazdagodnak. Minden színház iránt érdeklődő kreatív fiatalt nagy szeretettel várunk, akit vonz ez a színes és komplex világ, mely ötvözi a művészeti és műszaki területeket!

A felvételiről

A központi középiskolai felvételi eljárás folyamatán túl, intézményünkben alkalmassági felvételi is zajlik, mely írásbeli, gyakorlati és szóbeli részekből áll. Ennek keretében általános műveltséget és a szakmai alkalmasság kompetenciáit mérjük fel. Természetesen semmilyen szakmai előképzettséget nem várunk el. Nagy előny a kreativitás és a különleges látásmód! A jelentkező bátran elhozhatja korábbi munkáit: rajzokat, fotókat, videókat, hangfelvételeket, látványterveket, ha esetleg már készített ilyesmiket.

A felvételi aktuális időpontjairól és egyéb adminisztratív részleteiről a honlap friss hírei között tájékozódhatnak.