Miért válassz minket?

Segíteni szeretnénk az iskolaválasztásban azoknak, akiket elsősorban a hangtechnika érdekel. Pontokba szedtük erősségeinket:

 

 • A hangtechnikus szakma általunk lett szakma Magyarországon, mi szakmásítottuk, a hangtechnikus korábban csak munkakört jelentett.
 • Mi alakítottuk ki a hangtechnikai szakmák ma ismert szakmaszerkezetét (értsd OKJ).
 • Csak hangtechnikai, vagy hangtechnikát használó szakmákat oktatunk, nem oszlik meg a figyelmünk sokféle - gyakran egymástól idegen - szakma között. Azt csináljuk, amihez igazán értünk.
 • Nálunk a képzési idő elegendően hosszú.
 • Nekünk megvan a szükséges eszközállomány a képzéshez (Eszközeink, és a kötelező eszközök listája)
 • Nálunk az eszközök professzionális szintűek, és világszínvonalúak.
 • Nálunk kellően felkészült és a törvényekben előírt végzettségű oktató gárda van.
 • Teljeskörűen kidolgozott elméleti és gyakorlati oktatási anyagunk van.
 • A mi iskolánk írta meg az egyetlen, magyar nyelven is hozzáférhető hangtechnikai tankönyvet.
 • Nálunk a képzés a szakma központi programja szerint folyik.
 • Nálunk karrierkövetés és szakmai tanácsadás van végzett diákjaink számára.
 • Végzett diákjaink könnyebben találnak munkát, mivel magas szintű szaktudás birtokában vannak, és ezzel már a munkáltatók is tisztában vannak.
 • Aki nálunk sikeres vizsgát tesz, annak könnyű a dolga szakirányú továbbtanulás során, mert biztos alapokat kap szakmai ismeretből.
 • Nálunk a legolcsóbb az egy oktatási órára számítható tanfolyami képzés: 425 Ft és 555 Ft között változik tanfolyamtól függően.
   

Az iskolánk által nyújtott külön szolgáltatások a nappali iskolarendszerű képzésben (amiket más iskolában nem találsz meg)

 

 • az oktOpus Multimédia Intézet által ingyenesen átadott tankönyvek, tankönyvi segédanyagok, korlátlanul megismételhető prezentációk (tekintve, hogy ennek a szakképzésnek még nincsenek hivatalos tankönyvei, egyet kivéve, amit az NSZFI megbízásából az az oktOpus Multimédia Intézet tanára írt meg)
 • az oktOpus Multimédia Intézet által átadott elektronikus oktatási anyagok,
 • az oktOpus Multimédia Intézet által átadott szoftvergyűjtemény,
 • gyakorlási lehetőség 4 TB-nyi különleges minőségű hanganyagon,
 • lehetőség évente egy kisjátékfilm hangtechnikai munkáinak elkészítésére,
 • szimfonikus zenekari gyakorlat a Duna Palotában,
 • színházi gyakorlat, éles előadás keverés,
 • évente egy hetes oktatás külföldi vendégtanárral és oktatási programmal,
 • korlátlan eszközhasználat saját tervezésű felvételek készítéséhez,
 • évente legalább 4 alkalommal 1-3 napos szakmai nap, eszközbemutató és eszközhasználat
 • végzett tanulóknak továbbképzési, részvételi lehetőség az oktOpus Multimédia Intézet által szervezett eszközbemutatókon,
 • egyes tananyagrészek ingyenes megismételhetősége (ismeretfrissítés) a szakmai vizsga letétele után
 • munkakeresési lehetőség az oktOpus Multimédia Intézet honlapján keresztül,
 • pályaorientációs tanácsadás,
 • állásinformáció az oktOpus Multimédia Intézet honlapján keresztül,
 • öregdiák státusz és információk az az oktOpus Multimédia Intézet intranet hálózatán keresztül
 • A képzés a művészet, kommunikáció szakmacsoportba tartozik, mivel a hangtechnikus a munkája során művészeti tevékenységet is folytat. Ennek megfelelően külön szolgáltatásként a tanulókkal a foglalkozás személyre szabott.

 

A képzésről

 

Sok képzőhely gazdasági megfontolásokból nagyon sokféle szakma oktatására vállalkozik. Jó esetben az oktatott 20-30 szakma rokon szakterületről származik, például gazdasági szakmák, informatikai szakmák. Számos képzőhely viszont válogatás nélkül képez 50-100 szakmára a kőművestől a hangmesterig. A hangmester szakma művészeti jellegű, a Művészet, kommunikáció szakmacsoportba, és a Hang- film és színháztechnika ágazatba tartozik. Ez a csoport annyira elkülönül a többi szakmától, hogy a felügyelete is más minisztériumhoz tartozik. A művészeti szakmák oktatása teljesen más szemléletet, módszereket igényel. Ha egy képzőhelyen a művészeti szakmák más szakmákkal vegyesen jelennek meg, akkor nagy a valószínűsége, hogy ott nem magas a képzés színvonala, mert a képzőhely vezetésének nincsen tájékozottsága a megfelelő oktatók kiválasztásához, és nem képes szakmai szempontból értékelni az ott folyó munkát. E mellett elgondolkodtató, hogyan tudhat egy iskolavezetés megfelelő színvonalon akár csak 20 eltérő jellegű szakma szakmaiságára (tartalom fejlesztés, oktatók értékelése szakmai-tartalmi és pedagógiai szempontból, eszközfejlesztés) odafigyelni?

 

A képzési időről

 

A hangtechnikai képzés időigényes. A hangmester képzéshez szükséges minimális idő 1000 óra (a hangosító képzéshez 500 óra). Az iskolarendszerű képzéseknek kötelező óraszáma van, a hangtechnikus szakma esetén minimum 2000 óra (az OKJ-ben iskolánk javaslatára a maximális óraszám 3684). Ennyi idő kell e szép művészeti szakma kezdő szintű elsajátításához.

 

Az eszközökről

 

A hangtechnikai képzés nagyon eszközigényes, hiányában bizonyos ismereteket nem lehet átadni, vagy begyakorolni. Az eszközigény miatt ez a fajta képzés sehol nem ingyenes. Az ingyenes képzést folytató oktató helyeken tehát lehetetlen teljes körű oktatást folytatni. A szakmai képesítő vizsga minden hangtechnikát tanuló diák számára azonos. Az írásbeli és szóbeli vizsgafeladatokat központilag határozzák meg, ezért igen valószínű, hogy az ingyenes helyen tanulók nem fognak tudni levizsgázni.
A szükséges eszközök minimumának listáját a Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) határozza meg. Ha egy oktatási intémény nem teszi egyértelművé, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésére az oktatáshoz, akkor azzal a képzéssel baj van.
A mi iskolánban modern eszközökkel folyik az oktatás, néhány berendezés csak nálunk található meg az egész országban. Sok eszközre mondják, hogy professzionális, de csak kevés van, amivel oktatni is érdemes. Iskolánk folyamatos kapcsolatban áll a magyarországi professzionális hangtechnikát forgalmazó cégekkel, legtöbbjükben már végzett diákjaink színvonalas munkájával találkozunk.

Az oktatókról

Iskolarendszerű és tanfolyami képzést folytató intézményekben az elméleti ismeretek oktatásánál alapkövetelmény a felsőfokú szakirányú végzettség. Mivel ez a szakma csak 1992 óta létezik Magyarországon, felsőfokú hangtechnikai végzettség még nem szerezhető belőle. Az egyetlen járható út a tanári végzettség, és a szakmai gyakorlat, vagy a villamosmérnöki végzettség, és mérnöktanári végzettség, vagy legalább öt év szakmai gyakorlat. Valamint a megfelelő szakmai életrajz.
Ha olyan tanfolyamot választ, amit nem iskolarendszerű iskola hirdet, nézze meg, hogy akkreditált-e a képzés, és hogy kik az oktatók. Ha egy iskola nem teszi egyértelművé, hogy kik a tanárai, milyen a végzettségük, milyen szakmai múlttal rendelkeznek, akkor ott kétséges lehet az oktatás színvonala.
A nálunk az első évfolyamokon végzett diákok közül többen felsőfokú végzettséget szereztek, és közülük néhányan a megfelelő szakmai gyakorlattal is rendelkeznek ahhoz, hogy a szakmát nálunk oktathassák. Nagy örömünkre szolgált, amikor az első nálunk végzett diákot befogadhattuk tanáraink közé.

 

A tananyagról

 

A legtöbb tanfolyami oktatást folytató helyen a tanárok csak szűk, specializált szakmaterületüket ismerik, annak tapasztalatait tudják átadni. Például, aki egész életében rádiózott, az rádiós szemszögből fog oktatni, aki hangosított, csak azt a területet ismeri, aki soksávos stúdióban dolgozott egész életében, az nem ismeri sem a rádiózást, sem a hangosítást. A szakma viszont szerteágazó területekből áll, nyilván a vizsgán kötelezően számon kérendő ismeretek is azt tükrözik. Nagyon kevés olyan ember van Magyarországon, aki sokfajta területen dolgozott, széles palettájával a tapasztalatoknak, és ismereteknek (önéletrajzok).
A nálunk kidolgozott oktatási anyag teljes mértékben megfelel az Szakmai és Vizsgakövetelmény rendszernek (mivel azt is mi dolgoztuk ki). Szintén mi dolgoztuk ki a szakma központi programját, ami tartalmazza a vizsgához szükséges összes tananyagelemet. Az SZVK és a központi program kidolgozása iskolánk több éves munkája volt. Az első magyar nyelven kiadott hangtechnikai tankönyvünk pedig 15 év oktatási tapasztalatát tükrözi.
Fontosnak tartjuk, hogy leendő diákjaink tudomást szerezhessenek arról, mit fognak tanulni, milyen követelményeknek kell megfeleniük a szakmai vizsgán. A fenti ugrópontokról letöltheti az SZVK- t és a Központi Programot, valamint tankönyvünk tartalomjegyzékét.

 

Az oktatási tapasztalatról

 

Intézetünk a képzést 1994-ben kezdte. Az évek során felgyűlt tapasztalat sokban megváltoztatta oktatási módszereinket. A tanítás nem csak az ismeretek egyszerű elmondásából áll, hanem pedagógiai módszerek (didaktika) sokrétű alkalmazásából, amire az évek során egyre nagyobb szükség lett, mivel a középiskola már nem adja meg a szakmánk műveléséhez szükséges alapismereteket, ezért azokat nekünk kell pótolni. A felnőttoktatás ezen túlmenően - a tanfolyami képzésben - speciális ismereteket is igényel (andragógia) a felnőttkori tanulás sajátosságai miatt. Oktatási módszereinket mindezek figyelembe vételével alakítottuk ki, és szükség esetén a kellő tanulási módszerekre is megtanítjuk diákjainkat. Ezért diákjaink jobban élvezik a tanulással eltöltött időt, és többségük sikeres a szakmai képesítő vizsgán.

 

A vizsgáról

 

Az olyan iskola, ahol nem lehet megbukni, ott vagy minden tanár és diák zseniális, vagy az iskola komolytalan. Iskolánk alapelve, hogy csak az arra érdemesek kapjanak hangtechnikai képzettséget igazoló papírt. Ez védi az iskolát és a diákot is. Mindenki tudja, hogy nem mindegy egy pálya indulása során, hogy ki hol végzett, a munkaadók is számon tartják a színvonalas iskolákat, és az onnan kapott diploma garancia a jó pályakezdésre. Ezért a mi vizsgáinkon meg is lehet bukni. Viszont komoly segítséget adunk annak érdekében, hogy a következő vizsga jól sikerüljön. Akár éveken át is kapcsolatot tartunk diákjainkkal. A sikeres vizsga ugyanis nem csak a tudástól függ, hanem a pillanatnyi lelki állapottól, a diák személyiségétől, pillanatnyi családi helyzetétől, emberi kapcsolataitól, tágabb környezetének segítő vagy gátló hatásaitól. Ezért egy sikertelen vizsga nem az út vége, hanem a változás kezdete, ami a sikeres vizsgához vezet. Ezen az úton mi azt vállaljuk, hogy közösen gondolkodva segítünk feltárni a sikertelenség okát, és eszközt adunk a diák kezébe, amivel járni tud az úton. Az évközi vizsgák hasonló célt szolgálnak, amik egyben nagyon hasonlítanak a záróvizsga körülményeihez, így csökken a vizsgadrukk, és az ismeretlentől való félelem, és nő a vizsgarutin.
Az a célunk, hogy összes diákunk le tudjon vizsgázni. Ehhez minden segítséget megadunk.

Összességében elmondható, hogy iskolánknak meghatározó szerepe van a hangtechnikai szakmák oktatásában Magyarországon. Iskolánk nem pénzbeszedő hely, hanem a széleskörű hangtechnikai tudás helye és forrása. Célunk a magas színvonalú tanítás és képzés, a nálunk végzett diákok szakmai előmenetelének figyelemmel kísérése, életpályájuk segítése, hogy sikeresek legyenek. A mi munkánkat az ő sikerük igazolja vissza. Jó hírünket ők viszik messzire, az országhatáron túlra is.
Ha magas színvonalú képzésben szeretnél részesülni, és sikeres szeretnél lenni a hangtechnika valamelyik ágában, gyere hozzánk tanulni!

 

 

A vizsga tartalma (amiből vizsgázni kell, valamint a vizsga részei,és a kötelező eszközök jegyzéke)

 

Mit csinál egy hangmester? Mit csinál egy hangtechnikai szakmeber? A hangmester (és a hangosító) végzettség sok szakterületre lehet belépő. Az Intézetben folyó oktatás leírásában csak egy egyszerű felsorolás van a betölthető munkaterületekről.

A hangtechnikus szakterülete a hang. Ugorjon az Pedagógiai Programra, ott elolvashatja, hogy miképpen határoztuk meg sok évvel ezelőtt szakmánkat.

A alábbi ugrással egy táblázatot talál meg, amiben azt olvashatja el, hogy mit csinál a legfontosabb hangtechnikai területeken egy hangmester. A felsorolás nem lehet teljes, hiszen a szakmánk folyamatosan fejlődik, változik, így az is változik, amit el kell végeznünk. Az első csoportban olyan feladatokat soroltunk fel, amiket minden hangmesternek tudnia kell. Vastag betűkkel azokat a szakma részeket mutatjuk meg, amik magasabb szintű tudással végezhetők el.

 

Tanulj a legjobbaktól!

20 éves az oktOpus Multimédia Intézet,

a hangtechnikai képzés megteremtője  

és központja Magyarországon.

 

 

 

Bejelentkezés

Belépve marad?

Bejelentkezés

Partnerek