Mozgókép- és animációkészítő

 

OKJ száma:                54 213 03
Szakképzés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
A képzés formái: 

  Iskolarendszerű: oktOpus szakmai érettségi utáni 13. (szakképző) évfolyamos képzés - Nappali 
                                  érettségi utáni 13-14 évfolyamos képzés  -  
Nappali vagy esti képzés.

 

Rövid Leírás

 

A mozgóképkészítő szakember a mozgófilm, a videó-film, a rajzfilm, a számítógépes 2D és 3D animáció területén szakszerűen tudja kezelni és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó digitális kép és hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, televízió, videó, világítás és hangtechnikai berendezéseket, és eleget tesz a következő általános követelményeknek: jártasság a műszaki eszközök művészeti alkalmazásában, a képtechnikához kapcsolódó fizikai és elektronikai műszaki ismeretekben, álló- és mozgókép készítési és stúdió munka gyakorlat, berendezések kezelési ismerete, műsortechnológiai ismeretek, kapcsolattartási képesség a szomszédos területeken dolgozókkal, idegen nyelvű szakmai kifejezések ismerete, számítógép kezelési ismeret.

A Szakképesítéssel művelhető szakmák, munkaterületek:

Beállítási-rajz készítő, képes forgatókönyv (storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulatterv rajzoló, háttérfestő és számítógépes munkatárs,  TV és filmstúdiókban segédoperatőr, világítástechnikai-, hangtechnikai- és számítógépes grafikus asszisztens.

 

Részletes ismertető

 

Az oktatási témakörök:

Médiaművészeti alapismeretek, 3D modellező szakmai ismeretek;  Animációkészítő szakmai ismeretek, Mozgóképkészítő szakmai ismeretek

 

A képzés a 13-14. osztályos képzésben a középiskola ismeretanyagára épül, amit szükség szerint a sokfelől érkezett hallgatók azonos ismeretszintre hozása végett meg is ismétlünk. Ezért azok a tanulóink sem éreznek hátrányt, akik már évek óta a képtechnikai szakmában dolgoznak, és felnőtt fejjel ülnek újból iskolapadba. Minden tárgy ismeretanyagából írásbeli vizsgát kell tenni, amit a felkészülést segítő dolgozatok előznek meg. Minden témakör vizsgaeredménye befolyásolja a modulzáró vizsgák, és a záróvizsga átlagát. Az elméletet gyakorlati rész egészíti ki, amelynek során minden képtechnikai munkaterülettel meg kell ismerkedni. A legfontosabb gyakorlati tudást az iskola oktató helyein kell elsajátítani, majd számos formában kell gyakorlatokat végezni. A gyakorlatokat színház, múzeum és koncertlátogatások, valamint hazai és külföldi szakmai kiállítások látogatása egészítik ki. Az oktatás során a nyelvet beszélő és rátermett hallgatóknak önálló témaismertető munkát kell végezniük.

 

Iskolarendszerű - oktOpus szakmai érettségi utáni 13. évfolyamos képzés
                              - csak nappali

 

Ebben a képzési formában az vehet részt, aki a szakmai érettségi vizsgáját az oktOpus Multimédia Intézetben szerezte meg, és folytatólagosan az iskola tanulója marad. Tanulmányait a fent leírt ismertetőtől eltérően folytatja, megkezdett tanulányai szerves részeként. A képzésben való részvétel tanulói jogviszonnyal (családi pótlék, egyéb ellátások) és diáigazolvány használatával jár együtt.

 

     Szakképzés hossza: 2 félév. A tanulókkal 2 félévre szóló szerződést kötünk.
     Órák száma: 560 óra / félév
     Tanítási napok: hétfőtől-péntekig
     Alapítványi hozzájárulás: 49.000 Ft / félév

 

Iskolarendszerű - érettségi utáni 13-14 évfolyamos képzés
 

Ebben a képzési formában az vehet részt, aki másik iskolában érettségit szerzett, az iskolakezdés évének szeptember elsején nem töltötte be a 21. életévét, és még nincsen isolarendszerben megszerezett államilag elismert szakképesítése. A képzésben való részvétel tanulói jogviszonnyal és diáigazolvány használatával jár együtt.

     Nappali képzés

Szakképzés hossza:  4 félév  A tanulókkal 4 félévre szóló szerződést kötünk.
Órák száma:  500 óra / félév   
Tanítási napok:   hétfőtől-péntekig
Alapítványi hozzájárulás:  245.000 Ft  / félév


     Esti képzés

Szakképzés hossza:  4 félév 
Órák száma:  250 óra / félév 
Tanítási napok:  2 egymást követő nap
Alapítványi hozzájárulás:  125.000 Ft  / félév

A képzés elméleti és gyakorlati óraszáma csökkentett. Az iskolai képzést óraszámban tervezett otthoni önálló felkészülés egészíti ki. A tanulóknak kötelező saját gyakorlati helyet találni, és ott gyakorlatot szerezni. Ez a képzési forma elsősorban a hangtechnikai szakmákban képesítés nélkül dolgozóknak ajánlott.

 

 

            

A Köznevelési törvény 121. § 21. bek: szerint " második és további szakképesítés: minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő - államilag elismert - szakképesítés birtokában szerzik meg. Figyelmen kívül kell hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatásban szereztek; nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítés."

 

Bejelentkezés

Belépve marad?

Bejelentkezés

Partnerek