Színház- és rendezvénytechnikus

OKJ száma:                5 0413 16 14
Szakképzés szintje: Emelt szintű (
érettségivel)
A képzés formái: 

  Iskolarendszerű: oktOpus szakmai érettségi utáni 13. (szakképző) évfolyamos képzés - Nappali 
                                  érettségi utáni 13-14 évfolyamos képzés  -  
Nappali képzés.

 

Rövid Leírás

 

A Színház- és rendezvénytechnikus a színházművészet, a cirkuszművészet, koncertek, egyéb társadalmi események és rendezvények területén működő médiaművész és műszaki szakember. Az intézmény szervezeti vezetőjének közvetlen munkatársa. Együttműködik a díszlettervezővel, világítás tervezővel, megtervezi és elvégzi az általános üzemeltetési és produkciós feladatokat. Megtervezi az intézmény szakági szezonális, havi, heti és napi működését. Koncepcionális kérdésekben a feladata a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel. Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése. Felelősségi körébe tartozik az intézmény színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása. A szakképesítéssel rendelkező képes  munkafolyamatokat a kapott tervek alapján megtervezni, felmérni az ahhoz szükséges eszközöket, színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani, a munkájával összefüggő dokumentációt kezelni, megtervezni és lebonyolítani egy előadás világítástechnikai, színpadtechnikai folyamatait, alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat.

 

A Szakképesítéssel művelhető szakmák, munkaterületek:

Színpadmester, világítástechnikus, színpadi fénytervező, fényfestő (VJ), TV és filmstúdiókban világítástechnikai-, szcenikai asszisztens.

 

 

Részletes ismertető

 

Az oktatási témakörök:

Médiaművészeti alapismeretek, 3D modellező szakmai ismeretek,  üzemeltetés és biztonságtechnika, hangtechnika, színpadtechnika, színpadi világítástechnika, szcenika, színháztörténet, művészettörténet.

 

A képzés a 13-14. osztályos képzésben a középiskola ismeretanyagára épül, amit szükség szerint a sokfelől érkezett hallgatók azonos ismeretszintre hozása végett meg is ismétlünk. Ezért azok a tanulóink sem éreznek hátrányt, akik már évek óta a képtechnikai szakmában dolgoznak, és felnőtt fejjel ülnek újból iskolapadba. Minden tárgy ismeretanyagából írásbeli vizsgát kell tenni, amit a felkészülést segítő dolgozatok előznek meg. Minden témakör vizsgaeredménye befolyásolja az epochazáró vizsgák, és a záróvizsga átlagát. Az elméletet gyakorlati rész egészíti ki, amelynek során minden színháztechnikai munkaterülettel meg kell ismerkedni. A legfontosabb gyakorlati tudást az iskola oktató helyein kell elsajátítani, majd számos formában kell gyakorlatokat végezni. A gyakorlatokat színház, múzeum és koncertlátogatások, valamint hazai és külföldi szakmai kiállítások látogatása egészítik ki. Az oktatás során a nyelvet beszélő és rátermett hallgatóknak önálló témaismertető munkát kell végezniük.

 

Iskolarendszerű - oktOpus szakmai érettségi utáni 13. évfolyamos képzés
                              - csak nappali

 

Ebben a képzési formában az vehet részt, aki a szakmai érettségi vizsgáját az oktOpus Multimédia Intézetben szerezte meg, és folytatólagosan az iskola tanulója marad. Tanulmányait a fent leírt ismertetőtől eltérően folytatja, megkezdett tanulányai szerves részeként. A képzésben való részvétel tanulói jogviszonnyal (családi pótlék, egyéb ellátások) és diáigazolvány használatával jár együtt.

 

     Szakképzés hossza: 2 félév. A tanulókkal 2 félévre szóló szerződést kötünk.
     Órák száma: 576 óra / félév
     Tanítási napok: hétfőtől-péntekig

 

Iskolarendszerű - érettségi utáni 13-14 évfolyamos képzés
 

Ebben a képzési formában az vehet részt, aki másik iskolában érettségit szerzett, az iskolakezdés évének szeptember elsején nem töltötte be a 21. életévét, és még nincsen isolarendszerben megszerezett államilag elismert szakképesítése. A képzésben való részvétel tanulói jogviszonnyal és diáigazolvány használatával jár együtt.

     Nappali képzés

Szakképzés hossza:  4 félév 
Órák száma:  576 óra / félév   
Tanítási napok:   hétfőtől-péntekig

Partnerek

               

Bejelentkezés

Belépve marad?

Bejelentkezés